top of page
Husfolkets stuga på Antoniosgården
Vårbild från Antoniosgården
Lev i bön och arbete på en stilla och vacker plats

FÖR DEN SOM under en period vill söka stillhet och avskildhet för att formas efter Jesu bild, finns nu möjlighet att leva som husfolk på Antoniosgården i en nutida »klosterskola«. Samtidigt som man själv får vara i en miljö där man kan växa är man med och bygger upp den ekumeniska retreatmiljön på gården.

 

Livet som husfolk på Antoniosgården innebär en daglig rytm inspirerad från den monastiska traditionen baserad på bön, arbete, måltider, vila och andlig läsning. 

Bönelivet vilar i de fyra dagliga tidebönerna, där vi ber samma böner som i Bjärka-Säby. Eukaristin firas regelbundet i kapellet på gården, både i västlig och östlig orientalisk tradition (ökenmässan). 

Det dagliga arbetet kan i viss mån anpassas till de personliga kunskaper och förmågor som finns, men väsentligen handlar det om att förvalta och bygga upp Antoniosgården med dess stugor och omgivningar. En del av arbetstiden kan också ägnas också åt något hantverk.

 

Våren 2024 lever en syster som husfolk på gården. 

Är du intresserad av att vara här under sommaren eller hösten?

Hör gärna av dig om du är intresserad, så berättar vi mer:

bottom of page