top of page
Historia och vision

DEN 27 APRIL 2014 invigdes Antoniosgården med en högtidlig mässa ledd av biskop emeritus Biörn Fjärdstedt, då en av Ekumeniska Kommunitetens två visitatorer. Kommunitetens dåvarande Preses Peter Halldorf medverkade också vid invigningsmässan som firades i närvaron av lokala präster och pastorer från samtliga församlingar på Kållandsö. 

Antoniosgården våren 2024

Antoniosgården är en del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. I en rymlig och avskild skogsglänta ligger en en timrad stuga från 1880 vilken innehåller bönekapell, kök, bokbord och två enkla gästrum.

Här finns också en stuga för husfolk, vedbod, en ikonverkstad och ett bibliotek i vardande.

Utifrån en ringa begynnelse i bön och arbete önskar vi att Antoniosgården ska växa upp och bli en vacker klosterlik miljö där människor kan få erfara stillhet, avskildhet, frid, gudsnärvaro och andlig vägledning.

 

Vi tror att kristna i vårt land mår väl av att möta en tradition med djupa rötter i Kyrkans historia. 

Gudstjänst och bön utgör navet på Antoniosgården. Rötterna förenar oss och för oss därmed samman. Eukaristin och tidebönerna firas regelbundet i kapellet och dessa är alltid öppna.

 

Det dagliga arbetet på platsen leds av ikonmålare Robin Johansson.

Sedan 2016 drivs verksamheten på Antoniosgården av en ideell förening och 2019 förvärvade föreningen hela fastigheten.

2019 byggdes också en ny väg in till gläntan, med tillhörande parkering.

Våren 2023 påbörjades byggnationen av ett nytt hus som ska ge verksamheten ökade möjligheter att förverkliga visionen om en ekumenisk retreatmiljö.

Om Ekumeniska Kommuniteten

EKUMENISKA KOMMUNITETEN i Bjärka-Säby är en gemenskap av människor som vill stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd.

Vi tillhör olika kyrkor och en av kommunitetens viktigaste kallelser är att på bönens väg utforska och synliggöra den kristna enheten.

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby logo

Vi är en lekmannakommunitet bestående av människor som lever på olika håll i Sverige och övriga Norden. Gemensamt för oss alla är ett trons igenkännande i mötet med den spiritualitet som präglar bönen, retreaterna och gudstjänstlivet. '

Ekumeniska Kommuniteten firar gudstjänst, i samverkan med lokala församlingar, på en rad platser i Skandinavien. Bjärka-Säby, två mil söder om Linköping, utgör centrum för kommuniteten. 

_MG_7622.jpg
Hjälp oss ekonomiskt

VAR MED OCH BIDRA till att Antoniosgården kan växa och bli till välsignelse för fler!

Vill du eller din församling ge en gåva?

Bankgiro: 366-2434

Swish: 123 371 66 28

Antoniosgården drivs av en ideell förening och all verksamhets bygger på frivilliga gåvor.

QR kod till insamlingen för Antoniosgårdens nya hus
Behov vid bygget

DEN NYA IKONVERKSTADEN är snart inflyttningsklar. Men en hel del återstår ändå att åtgärda:

Det behövs en trappa till upp till sovloftet. I själva verkstaden saknas diskho, el- och andra skåp, toalett och dusch. 

När ikonverkstadens del är klar ska biblioteket färdigställas. Till allt detta saknas idag pengar, så stort tack för alla gåvor!

Övriga behov

GÅRDEN BEHÖVER en ny trimmer för högt gräs och sly.

Vi behöver lass med jord för att jämna ut marken vid det nya huset och vid köksträdgården.

Vi behöver fylla på nytt grus på vår väg för att behålla den fin!

Vi behöver köpa in träflis till trädgårdsgångarna på platsen.

bottom of page